top of page

TEACHING

Since 2013, I have taught at the Department of Sociology, University of Hradec Kralove. I teach courses on qualitative methodology, post-socialism, urban sociology, and socio-cultural anthropology. I have supervised students’ theses at various Czech Universities on visual methods, homelessness and poverty, social network analysis, migration and integration, public space and urban change. In addition to  teaching at universities, I have given public lectures within different social and organizational settings on a regular basis.

CURRENT COURSES

2016 - up to now (stopped for 2017/2018)

Sociology of Post-socialism

Department of Sociology, University of Hradec Kralove 

2013 - up to now (stopped for 2017/2018)

Praktika kvalitativního výzkumu (Qualitative Methodology Seminar)

Department of Sociology, University of Hradec Kralove

PAST COURSES

2015 - 2016

Sociální a kulturní antropologie (Social and Cultural Anthropology)

Department of Sociology, University of Hradec Kralove

2015

Urbánní sociologie (Urban Sociology)

Department of Sociology, University of Hradec Kralove

2015

Četba odborných anglických sociologických textů (Reading Sociological Papers)

Department of Sociology, University of Hradec Kralove

2013

Metodologie sociálních věd (Methodology of Social sciences)

Department of Social Scienses, University of Pardubice

2011 (co-teaching)

Antropologie genderu a sociálních sítí (Anthropology of Gender and Social Networks)

Department of Anthropology, University of West Bohemia

Photo: Tyden Diverzity Festival

Thesis

Supervision of Master Theses

Erika Janatová, No Two Homeless People Are Alike: Homelessness from the Perspective of Institutions, Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Science, Charles University, currently supersvising.

Marie Úlehlova, Od továrny k business parku: Socioprostorová proměna Karlína (From a Factory to the Business Park: Socio-spatial Change of Karlin), Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, currently supervising.

Eliška Gebas, Šetření nebo ztráta víry? Úbytek smutečních obřadů z antropologické perspektivy (Saving Money or Loss of Faith? Decrease of Funerals from an Anthropological Perspective), Department of Social Sciences, University of Pardubice, defended 2015.

 

Karolína Imlaufová, Význam kartářství v každodenním životě soudobé Ćeské republiky (Significance of Cartomancy in Everyday Life of Contemporary Czech Republic), Department of Social Sciences, University of Pardubice, defended 2015.

Dagmar Semeráková, Moc jako strategie a nástroj moci sociálních pracovníků ve vztahu ke klientovi s mentálním handicapem (Power as a Strategy and Tool of Social Workers in Relation to a Client with Mental Disability), Department of Social Sciences, University of Pardubice, defended 2015.

Supervision of Bachelor Theses

Kristýna Kopačková, Bez partnera/partnerky: pojetí domova z pohledu singles (Without a Partner: The Meaning of Home from the Perspective of Singles), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), currently supervising.

Anna Rosůlková, Módní blogy a jejich pojetí stylového člověka (Fashion Blogs and Their Concept of a Stylish Person), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2017.

Lucie Němcová, Hardcorová scéna v Libereckém kraji: Obsahová analýza textů lokálních umělců (Hardcore Scene in Liberec Region: Content Analysis of Local Artists´s Lyrics), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2017.

Monika Fantová, Tetování jako stigma?(Tattoo as a Stigma?), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2017.

Kateřina Novotná, Transnacionální vazby studentů VŠ na domovinu Středního východu (The Transnational Networks of University Students from The Middle East), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2016.

Sára Maloušková, Vztahy v dětském kolektivu: Případová studie lesní mateřské školy (Relations within a Group of Children: The Case Study of Kindergarten), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2016.

Daria Egorová, Prostorové praxe Ruské menšiny v Brně (Spatial Practices of Russian Minority in Brno), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2016.

Erika Janatová, Percepce prostoru vlakového nádraží v Hradci Králové a jeho okolí studenty VŠ (University Student´s Perception of Space of Railway Station in Hradec Kralove and Its Surroundings), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2015.

Ludmila Svobodová, Jiráskovy sady z pohledu návštěvníků - historie, aktivity, význam (Jiráskovy Park from the Perspective of Visitors - History, Activities, Significance), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2015.

Radka Jirmanová, Mezigenerační pohled na potřebu vzdělávání: Případ romských rodin na Broumovsku (Generation Grap in Attitudes about Need of Education: The Case of Roma Families at Broumovsko), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2015.

Tomáš Krempaský, Nahodilost nebo rituál? Stravovací návyky studentů vysokých škol (Coincidence or Ritual? Eating Habits of University Students), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2015.

Alena Veselá, Symbolické a materiální (od)dělení kuřáckých a nekuřáckých prostor (Symbolic and Material Division of Smoking and Non-smoking Areas), Department of Sociology, University Hradec Kralove (CZ), defended 2015.

  

bottom of page