top of page

PUBLICATIONS

 

 

 

MONOGRAPH

Vašát, Petr. 2021. Na jedné lodi. Globalizace a bezdomovectví v českém městě (In the same boat. Globalisation and homelessness in a Czech city). Prague: Academia, 356 pages. ISBN 978-80-200-3200-3.

EDITED THEME ISSUES

Ferenčuhová, Slavomíra, Vašát, Petr. 2021. Homelessness and the post-socialist city: Ethnographies of urban change. Urban Geography 42 (9).

PEER-REVIED JOURNAL ARTICLES

Vašát, Petr, Jan Váně. 2023. Governed by atmospheres: Affect, materiality and everyday benevolence in homeless encampments during the COVID-19 pandemic. Urban Studies (online first), https://doi.org/10.1177/00420980221149313.

 

Vašát, Petr. 2023. Quasi-household economy: Rethinking homelessness in post-socialist Pilsen and beyond. Cities 134, https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104190.

 

Ferenčuhová, Slavomíra, Vašát, Petr. 2021. Ethnographies of urban change: Introducing homelessness and the post-socialist city. Urban Geography 42 (9): 1217-1229. https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1930696

Vašát, Petr. 2021. From squat to cottage: Materiality, informal ownership, and the politics of unspotted homes. Housing Studies (online first), https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1966393.

 

Vašát, Petr. 2021. Making city-bases: Homeless places, poverty management, and urban change in Pilsen, Czechia. Urban Geography 42 (9): 1252-1269. https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1826752. 

Šimon, Martin, Petr Vašát, Hana Daňková, Petr Gibas & Markéta Poláková. 2020. Spatially explicit mobility of homeless people: Exploratory analysis of GPS tracking data. GeoJournal 85 (5): 1411–1427, https://doi.org/10.1007/s10708-019-10030-4.

Daňková, Hana, Josef Bernard & Petr Vašát. 2019. Využití metody respondent-driven sampling u populace lidí bez domova: Základní principy, aplikace a praktická doporučení. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): 189–214, https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.2.458.

Šimon, Martin, Petr Vašát, Hana Daňková, Petr Gibas & Markéta Poláková. 2019. Activity spaces of homeless men and women measured by GPS tracking data: A comparative analysis of Prague and Pilsen. Cities 86 (3): 145–153, https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.09.011.

Bernard, Josef, Hana Daňková & Petr Vašát. 2018. Ties, sites and irregularities: Pitfalls and benefits in using respondent-driven sampling for surveying a homeless population. International Journal of Social Research Methodology 21 (5): 603–618, https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1454640.

Vašát, Petr, Petr Gibas, Markéta Poláková. 2017. Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní geografie lidí bez domova. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4):533–564, https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.4.357.

Vašát, Petr, Daniel Čermák. 2016. The discursive dimension of second-order elections: The case of Czech regional elections 2012. Romanian Journal of Political Sciences 16 (2): 121–153, http://www.sar.org.ro/polsci/?p=1248.

Vašát, Petr, Josef Bernard. 2015. Formování komunit, nebo sociální integrace? Analýza personálních sítí ukrajinských imigrantů v Plzni. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (2): 199–226, https://doi.org/10.13060/00380288.2015.51.2.159.

Vašát, Petr. 2014. "Předevčírem, nebo kdy to bylo?" Temporalita třídy nejchudších. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (1): 57–82, https://doi.org/10.13060/00380288.2014.50.1.34.

Vašát, Petr. 2013. "Sme na jedný lodi": Morálka a morální ekonomie v kontextu chudoby a marginalizace. Český lid: Etnologický časopis / Ethnological Journal 100 (4): 427–448.

Vašát, Petr. 2012. Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v České republice. Český lid: Etnologický časopis / Ethnological Journal 99 (2): 129–149.

Vašát, Petr. 2012. Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 48 (2): 247–282.

Růžička, Michal, Petr Vašát. 2011. Základní koncepty Pierra Bourdieu: Pole – kapitál – habitus. AntropoWebzin 7 (2): 129–133.

Vašát, Petr. 2010. Nástin mediálního diskursu o Janově: Kriticko-diskursivní přístup. Antropowebzin 6 (1): 39–43.

Vašát, Petr. 2008. Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi. AnthropoWebzin 4 (2-3): 101–112.

 

CHAPTERS IN BOOKS

Vašát, Petr. 2020. „Je tam úplně nejlíp“: Sociomaterialita, svépomoc a alternativní politika domova v českém stanovém městečku.“ Pp. 70 – 80 in Petr Gibas a kol. Kutilství: Od „udělej si sám“ po DIY. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Vašát, Petr. 2019. Mezi živobytím a kratochvílí: Kutilství v podmínkách extrémní chudoby a marginalizace. Pp. 65–66 in Petr Gibas a kol. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 

Vašát, Petr. 2019. Co nám slumy mohou říct o bezdomovectví? Urbánní chudoba v době nové globální ekonomiky. Pp. 72–89 in Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund, Barbora Bírová, Aleš Strnad, Petr Vašát. Bezdomovectví a veřejný prostor. Praha: Architekti bez hranic, z.s. 

Vašát, Petr. 2018. Jsou česká města revanšistická? Úvaha o povaze punitivního urbanismu v ČR. Pp. 109–121 in Petr Kratochvíl (ed.). Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín. Praha: Artefactum. 

Vašát, Petr, Petr Gibas. 2017. Žít (mezi) místy / Geografie lidí bez domov. Pp. 331–362 in Robert Osman, Lucie Pospíšilová (eds.). Geografie "okrajem". Praha: Karolinum.

Vašát, Petr, Daniel Čermák. 2015. Referendum, nebo účet krajským vládám? Volební programy 2012. Pp 126–147  in Dan Ryšavý, Daniel Čermák et al. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. Prague: Sociologické nakladatelství.

Vašát, Petr. 2013. Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální služby. Pp. 116–136 in Lubmír Lupták et al. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. Brno: Nakladatelství Doplněk.

INTERVIEWS

Vašát, Petr. 2020. The politics of makeshift city: materiality, symbolic boundaries, and social relations in squatter settlements in Latin America (interview with María José Álvarez Rivadulla). Studia Ethnologica Pragensia 1: 101-109. 

SPECIAL SECTIONS

Vašát, Petr. 2023. O kontextech a konceptech aneb parhessia ke knize Na jedné lodi. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 59 (2): 243250.

bottom of page