top of page

Jsem sociokulturní antropolog. Pracuji jako Marie-Curie výzkumník na Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, a jako výzkumný pracovník na Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Ve svém výzkumu využívám různorodých metod, jako jsou etnografie, analýza sociálních sítí, photovoice nebo GPS trasování. Zabývám se komparativním studiem architektury/designu a chudoby, neformality a města a soustředím se mimo jiné i na časové, prostorové a sociální sféry kultury ulice. Jako stipendista jsem v minulosti pobýval na Columbia University v New Yorku (Fulbright-Masaryk Fellowship), Universidad del Rosario v Bogotě (UR Research Fellowship), Central European University v Budapešti (Junior Core Fellowship) and Harvard University v Cambridge, MA (Marie-Skłodowska Curie Global Fellowship).

2008 - 2013

Ph.D. Etnologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie

2006 - 2008

Mgr. Sociální a kulturní antropologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie a historie

2003 - 2006

Bc. Sociální a kulturní antropologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie a historie

VZDĚLÁNÍ

PROFESNÍ ZKUŠENOST

Lektor

2023: Katedra sociologie a sociální práce, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Marie Skłodowska-Curie výzkumník

2021 – 2024: Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

Výzkumný pracovník (neplacené volno)

2017 – současnost: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Odborný asistent

2014 – 2019: Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králová (částečný úvazek)

Postdoktorand 

2013 – 2016: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Lektor

2013: Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 

Lektor

2013: Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice, Pardubice

 

Vědecký asistent 

2012: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

VZDÉLÁNÍ

Ph.D., Etnologie

2008 – 2013: Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

 

Mgr., Sociální a kulturní antropologie

2006 – 2008: Katedra antropologie a historie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

 

Bc., Sociální a kulturní antropologie

2003 – 2006: Katedra antropologie a historie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

STIPENDIJNÍ POBYTY

Visiting Scholar (Weatherhead Scholars Program)

2021 (forth) – 2022: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge

sponzorka: Prof. Diane E. Davis

Junior Core Fellow

2020 – 2021: Institute for Advanced Study, Central European University, Budapešť

Visiting Research Fellow

2019: Department of Sociology, Universidad del Rosario, Bogotá

sponzor: Dr. Oscar Javier Maldonado Castaneda

Fulbright-Masaryk Fellow

2017 – 2018:  Department of Sociology, Columbia University in the City of New York, New York

sponzorka: Prof. Saskia Sassen

PEDAGOGICKÁ ZKUŠENOST

Magisterské předměty

2013: Metodologie sociálních věd, Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice

Bakalářské předměty

2023: Sociologie města, Katedra sociologie a sociální práce, Západočeská univerzita v Plzni

 

2018: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2013 2016: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2016 2017: Sociology of Post-socialism, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015 2016: Sociální a kulturní antropologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015: Urbánní sociologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015: Četba odborných anglických sociologických textů, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2011: Antropologie genderu a sociálních sítí (blok: Úvod do studia sociálních sítí), Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni

ZÍSKANÉ GRANTY A OCENĚNÍ  (BĚŽNÉ CENY)

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship ($289,700)

2021 – 2024: European Commission, Research Executive Agency (H2020-MSCA-IF-2020)

Junior Core Fellowship ($18,200)

2020/2021: Institute for Advanced Study, Central European University, Budapest

Visiting Research Fellowship ($3,500)

2019: Universidad del Rosario, Bogotá

Prémie Otto Wichterleho ($13,600)

2018: Akademie věd České republiky

Fulbright-Masaryk Fellowship ($36,500)

2017/2018: Fulbrightova komise

Postdoktorská podpora vnitřních zdrojů ($41,600)

2015  2016: Akademie věd České republiky

Výzkumný projekt ($137,500; PI)

2015 –  2017: Czech Science Foundation, projekt: Čas a prostor bezdomovců v post-socialistickém městě: komparace Prahy a Plzně (GA15-17540S)

Výzkumný projekt ($1150; PI)

2012: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Fenomén bezdomovectví v post-socialistické České republice

 

Výzkumný projekt ($7700; spoluřešitel)

2011: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Kriminalizace chudoby v Českém republice: média, marginalizování aktéři a strategie penálního státu (SGS-2011-074, PI: Marek Jakoubek)

Výzkumný projekt ($12800; spoluřešitel)

2010: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Sociální sítě a strategie bezdomovců v urbánním prostoru (SGS-2010-023, PI: Ladislav Tousek)

Stipendium Jan Husa ($3,000)

2013: Vzdělávací nadace Jan Husa

 

Stipendium Talent ($500)

2012: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Stipendium Freemover ($750)

2011: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Výzkumný projekt ($1000; individuální výzkumník)

2009: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, project: Homelessness in Micro/macro Perspective

 

Stipendium Talent ($500)

2008: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

bottom of page