top of page

Jsem sociokulturní antropolog. Pracuji jako Marie-Curie výzkumník na Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, a jako Visiting Scholar pobývám na Weatherhead Centre for International Affairs, Harvard University. Ve svém výzkumu využívám různorodých metod, jako jsou etnografie, analýza sociálních sítí, photovoice nebo GPS trasování. Zabývám se komparativním studiem architektury/designu a chudoby, neformality a města a soustředím se mimo jiné i na časové, prostorové a sociální sféry kultury ulice. Jako stipendista jsem v posledních letech pobýval na Columbia University v New Yorku (Fulbright-Masaryk Fellowship), Universidad del Rosario v Bogotě (Research Fellowship) a Central European University v Budapešti (Junior Core Fellowship).

2008 - 2013

Ph.D. Etnologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie

2006 - 2008

Mgr. Sociální a kulturní antropologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie a historie

2003 - 2006

Bc. Sociální a kulturní antropologie

Západočeská univerzita v Plzni, Katedra antropologie a historie

VZDĚLÁNÍ

PROFESNÍ ZKUŠENOST

Lektor

2023: Katedra sociologie a sociální práce, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň

Marie Skłodowska-Curie výzkumník

2021 – 2024: Georg-Simmel Center for Metropolitan Studies, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin

Výzkumný pracovník (neplacené volno)

2017 – současnost: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Odborný asistent

2014 – 2019: Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králová (částečný úvazek)

Postdoktorand 

2013 – 2016: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Lektor

2013: Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové 

Lektor

2013: Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice, Pardubice

 

Vědecký asistent 

2012: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

VZDÉLÁNÍ

Ph.D., Etnologie

2008 – 2013: Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

 

Mgr., Sociální a kulturní antropologie

2006 – 2008: Katedra antropologie a historie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

 

Bc., Sociální a kulturní antropologie

2003 – 2006: Katedra antropologie a historie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

STIPENDIJNÍ POBYTY

Visiting Scholar (Weatherhead Scholars Program)

2021 (forth) – 2022: Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge

sponzorka: Prof. Diane E. Davis

Junior Core Fellow

2020 – 2021: Institute for Advanced Study, Central European University, Budapešť

Visiting Research Fellow

2019: Department of Sociology, Universidad del Rosario, Bogotá

sponzor: Dr. Oscar Javier Maldonado Castaneda

Fulbright-Masaryk Fellow

2017 – 2018:  Department of Sociology, Columbia University in the City of New York, New York

sponzorka: Prof. Saskia Sassen

PEDAGOGICKÁ ZKUŠENOST

Magisterské předměty

2013: Metodologie sociálních věd, Katedra sociálních věd, Univerzita Pardubice

Bakalářské předměty

2023: Sociologie města, Katedra sociologie a sociální práce, Západočeská univerzita v Plzni

 

2018: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2013 2016: Praktika kvalitativního výzkumu, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2016 2017: Sociology of Post-socialism, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015 2016: Sociální a kulturní antropologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015: Urbánní sociologie, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2015: Četba odborných anglických sociologických textů, Katedra sociologie, Univerzita Hradec Králové

2011: Antropologie genderu a sociálních sítí (blok: Úvod do studia sociálních sítí), Katedra antropologie, Západočeská univerzita v Plzni

ZÍSKANÉ GRANTY A OCENĚNÍ  (BĚŽNÉ CENY)

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship ($289,700)

2021 – 2024: European Commission, Research Executive Agency (H2020-MSCA-IF-2020)

Junior Core Fellowship ($18,200)

2020/2021: Institute for Advanced Study, Central European University, Budapest

Visiting Research Fellowship ($3,500)

2019: Universidad del Rosario, Bogotá

Prémie Otto Wichterleho ($13,600)

2018: Akademie věd České republiky

Fulbright-Masaryk Fellowship ($36,500)

2017/2018: Fulbrightova komise

Postdoktorská podpora vnitřních zdrojů ($41,600)

2015  2016: Akademie věd České republiky

Výzkumný projekt ($137,500; PI)

2015 –  2017: Czech Science Foundation, projekt: Čas a prostor bezdomovců v post-socialistickém městě: komparace Prahy a Plzně (GA15-17540S)

Výzkumný projekt ($1150; PI)

2012: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Fenomén bezdomovectví v post-socialistické České republice

 

Výzkumný projekt ($7700; spoluřešitel)

2011: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Kriminalizace chudoby v Českém republice: média, marginalizování aktéři a strategie penálního státu (SGS-2011-074, PI: Marek Jakoubek)

Výzkumný projekt ($12800; spoluřešitel)

2010: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, projekt: Sociální sítě a strategie bezdomovců v urbánním prostoru (SGS-2010-023, PI: Ladislav Tousek)

Stipendium Jan Husa ($3,000)

2013: Vzdělávací nadace Jan Husa

 

Stipendium Talent ($500)

2012: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Stipendium Freemover ($750)

2011: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

Výzkumný projekt ($1000; individuální výzkumník)

2009: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, project: Homelessness in Micro/macro Perspective

 

Stipendium Talent ($500)

2008: Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

bottom of page