top of page
  • petrvasat

Monograph published!

My monograph "Na jedné lodi: Globalizace a bezdomovectví v českém městě (In the same boat: Homelessness and globalisation in a Czech city) was just published by the Publishing House Academia. For more info: https://www.academia.cz/na-jedne-lodi--vasat-petr--academia--2021.


Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost. Na pozadí případové studie Plzně a srovnání s některými prvky bezdomovectví ve Spojených státech a slumů v Latinské Americe tvrdí, že bezdomovectví není vyloučením ze společnosti, jak je obecně laickou i velkou částí odborné veřejnosti přijímáno, ale naopak systémovým komponentem současných měst.


Vašát, Petr. 2021.Na jedné lodi: Globalizace a bezdomovectví v českém městě. Praha: Academia, 356 pages. ISBN 978-80-200-3200-3.


35 views

Comments


bottom of page